بیمه رازی برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

بیمه حوادث تمام اوقات بیمه رازی برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی. بیمه رازی :به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه‌های عمر و حوادث شرکت بیمه رازی ضمن اعلام خبر مذکور اظهارداشت: براساس تفاهم نامه امضاء شده بین شرکت بیمه رازی و اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیه دانشجویان…

ادامه مطلب