تندیس ها و افتخارات شرکت بیمه رازی

بیمه رازی : مروری بر تندیس ها و افتخارات شرکت بیمه رازی

جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۳۹۳

تدنیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۹۵

تندیس اولین جشنواره ملی رضایتمندی مشتری در حوزه بانک و بیمه در سال ۱۳۹۵

جایزه و تندیس از اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری‌های صنعتی (IUI5002) در سال ۱۳۹۲

دریافت نشان علمی لیاقت و کارآمدی از شورای عالی سمپوزیوم فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای بیمه‌ای در سال ۱۳۹۴

جایزه شعف مشتری از موسسه جهانی فروش و بازاریابی (MENA) در سال ۲۰۱۴

نشان برند محبوب مشتریان در صنعت بیمه از ششمین اجلاس رؤسای آتیک در سال ۱۳۹۲

تندیس بین المللی نقره‌ای برای تعالی و کیفیت از موسسه بین المللی other Ways آلمان در سال ۱۳۹۲

جایزه تعالی سازمانی و اخذ تقدیرنامه سه ستاره تعهد به تعالی سازمانی EFQM در سال ۱۳۹۲

تقدیرنامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2008 از سال ۱۳۸۴ تاکنون

تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کننده از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۳

تندیس ها و افتخارات شرکت بیمه رازی

جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۳۹۳

تدنیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۹۵

تندیس اولین جشنواره ملی رضایتمندی مشتری در حوزه بانک و بیمه در سال ۱۳۹۵

جایزه و تندیس از اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری‌های صنعتی (IUI5002) در سال ۱۳۹۲

دریافت نشان علمی لیاقت و کارآمدی از شورای عالی سمپوزیوم فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای بیمه‌ای در سال ۱۳۹۴

جایزه شعف مشتری از موسسه جهانی فروش و بازاریابی (MENA) در سال ۲۰۱۴

نشان برند محبوب مشتریان در صنعت بیمه از ششمین اجلاس رؤسای آتیک در سال ۱۳۹۲

تندیس بین المللی نقره‌ای برای تعالی و کیفیت از موسسه بین المللی other Ways آلمان در سال ۱۳۹۲

جایزه تعالی سازمانی و اخذ تقدیرنامه سه ستاره تعهد به تعالی سازمانی EFQM در سال ۱۳۹۲

تقدیرنامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2008 از سال ۱۳۸۴ تاکنون

تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کننده از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای اولین بار در صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۳