بیمه رازی : همه اطلاعات درباره بیمه مسئولیت بیمه رازی

به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. ابعاد مسئولیت در قانون مدنی ایران به قدری وسیع است که برای هرکسی به مقتضای شغل و حرفه وی و حتی فراتر از آن، به مقتضی نوع ارتباطات و مراودات اجتماعی وی میتوان نوعی بیمه مسئولیت تعریف نمود.

برخی از انواع متداول بیمه مسئولیت را به شرح ذیل برخواهیم شمرد:

بیمه مسئولیت بیمه رازی
بیمه مسئولیت بیمه رازی

بیمه مسئولیت بیمه رازی : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌های موضوع قانون کار مکلفند برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. برهمین اساس در صورت وقوع حادثه ای که منجر به جراحت، نقص عضو و احیاناً فوت کارکنان شود مراجع قضایی معمولاً کارفرما را مقصر می‌دانند و به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به نیابت از طرف کارفرما جبران خسارت‌های جانی وارد به کارکنان حین انجام وظایف محول هرا برعهده می‌گیرد.

بیمه مسئولیت بیمه رازی : بیمه مسئولیت حرفه ای

این نوع بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای صاحبان مشاغل را در قبال خسارت‌های مالی یا جانی وارده به مشتریان آنها تحت پوشش قرار می‌دهد. از جمله این بیمه‌نامه‌ها می‌توان به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان، بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان، بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسی ناظر و بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران و ناجیان استخرها اشاره نمود.

بیمه مسئولیت بیمه رازی
بیمه مسئولیت بیمه رازی

بیمه مسئولیت بیمه رازی : بیمه مسئولیت تولیدکنندگان محصول

همواره این خطر وجود دارد که در چرخه تولید کالا نقصی در برخی از محصولات ایجاد شود و در زمان مصرف باعث ایجاد خسارت مالی یا بدنی به مصرف کنندگان گردد. در این صورت مسئول جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده قانوناٌ تولیدکننده آن کالا است. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان محصول، این گونه خسارات را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت بیمه رازی : بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

همه افراد به هنگام انجام فعالیت‌های روزمره خود ممکن است اشخاص ثالث را در معرض خطر قرار دهند. یکی از این موارد ریزش ساختمان‌های مجاور حین گودبرداری و اجرای یک پروژه ساختمانی است. از دیگر اقسام آن می‌توان از مسئولیت مدیران هتل‌ها، بیمه مسئولیت مدیران رستوران‌ها، بیمه مسئولیت مدیران شهربازی و بیمه مسئولیت مدیران بسیاری ادارات، سازمان‌ها و اماکن عمومی و به ویژه بیمه مسئولیت جامع شهرداری ها نام برد.