بیمه اتومبیل بیمه رازی

بیمه رازی : بیمه اتومبیل بیمه رازی به سه نوع بیمه تقسیم می‌شوند.

بیمه اتومبیل بیمه رازی : بیمه شخص ثالث

بیمه اتومبیل بیمه رازی
بیمه اتومبیل بیمه رازی

براساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوریر زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند.

این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می‌کند.

خسارت‌های مالی: شامل کلیه خسارت‌های مالی است که از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می‌شود.

خسارت‌های جانی: خسارت ها و غرامت‌های جانی شامل فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشکی است که در اثر حادثه رانندگی ایجاد می‌گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران است.

نکته: چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه دارای تصادف نباشد و خسارتی دریافت نکرده باشد، می‌تواند از تخفیفات مشخص شده بهره‌مند گردد.

بیمه اتومبیل بیمه رازی : بیمه سرنشین

این بیمه نامه برای جبران خسارت‌های جرحی و فوتی وارده به خود راننده مقصر حادثه است.

تعهدات بیمه سرنشین عبارتند از:

غرامت فوت

غرامت نقص عضو «کامل یا دائم» و «جرئی و دائم»

جبران هزینه‌های پزشکی راننده مقصر اعم از سرپائی و بیمارستانی تا میزان ۱۰ درصد سرمایه بیمه نامه (فوت و نقص عضو)

بیمه اتومبیل بیمه رازی : بیمه بدنه

در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می‌گیرد و خسارت‌های وارد شده به اتومبیل اعم از دستمزد و ازرش لوازم و قطعات استفاده شده به قیمت روز حادثه پرداخت می‌شود.

نکته: در بیمه بدنه اتومبیل نیز عدم خسارت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه می‌تواند موجب تخفیف برای وی باشد.